VoIPstudio icon

Obsługa połączeń

Odbieranie połączeń

Figure 3.1 Odbieranie połączeń.

Konsola Recepcyjna umożliwia interakcję z trwającymi połączeniami w czasie rzeczywistym. Dostępne są następujące funkcje:

  1. Aby nawiązać połączenie wychodzące, wprowadź numer w polu (1) i kliknij strzałkę obok niego.
  2. Aktywne połączenia są wyświetlane w siatce w dolnej części panelu.
  3. Aby przekazać połączenie, wybierz miejsce docelowe z listy rozwijanej.
  4. Wybierz Dodaj do kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.
  5. Wybierz opcję Parking, aby przekazać połączenie na parking. Zaparkowane połączenie można odebrać z dowolnego numeru wewnętrznego, wybierając numer „# 8NN”, gdzie „NN” to numer z zakresu od „01 do 99” przypisany do połączenia.
  6. Wybierz opcję „Kopiuj do schowka”, aby skopiować numer.

Przeciągnij i upuść

Konsola recepcyjna umożliwia przenoszenie połączeń po całym obszarze za pomocą wygodnego przeciągania i upuszczania.

Przekazywanie połączeń

Przenoszenie za pomocą funkcji przeciągnij i upuść

Figure 3.2 Przenoszenie za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.

1.Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść na żądanego użytkownika.

Przekaż do poczty głosowej

Przesyłanie do poczty głosowej poprzez przeciąganie i upuszczanie

Figure 3.3 Przesyłanie do poczty głosowej poprzez przeciąganie i upuszczanie.

1.Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść na ikonę skrzynki pocztowej żądanego użytkownika, pojawi się zielony błysk w kształcie ikony wskazujący prawidłowe umieszczenie.

Przekazanie do sali konferencyjnej

Przenoszenie odo sali konferencyjnej metodą przeciągnij i upuść

Figure 3.4 Przenoszenie odo sali konferencyjnej metodą przeciągnij i upuść.
  1. Kliknij i zawieś połączenie, a następnie przeciągnij i upuść połączenie do żądanej sali konferencyjnej. Pamiętaj, że jeśli wymagany jest kod PIN, dzwoniący będzie musiał o tym wiedzieć, aby wejść do konferencji.

Call Parking

Funkcja parkowania połączeń umożliwia zawieszanie połączeń w celu zwolnienia miejsca na telefonie użytkownika i przywrócenie ich w razie potrzeby.

Przenoszenie w recepcji na parking metodą przeciągnij i upuść

Figure 3.5 Przenoszenie w recepcji na parking metodą przeciągnij i upuść.
  1. Kliknij i przytrzymaj połączenie, a następnie przeciągnij i upuść połączenie na parking. To połączenie zajmie następne dostępne miejsce parkingowe, na przykład #801 itp.

Odparkowanie połączenia przez przeciągnij i upuść

Figure 3.6 Odparkowanie połączenia przez przeciągnij i upuść.
  1. Kliknij i zawieś połączenie, a następnie przeciągnij i upuść połączenie na żądanego użytkownika, telefon użytkownika zadzwoni, a po odebraniu zostanie połączony z dzwoniącym.
Ready to get started with VoIPstudio?

Start a free 30 day trial now, no credit card details are needed!

Thousands of businesses across the world trust VoIPstudio for all of their most vital business communications. Why not be the next?

Thousands of businesses across the world trust VoIPstudio for all of their most vital business communications. Why not be the next?

Start a free 30 day trial now, no credit card details are needed!

VoIPstudio icon
Click to chatChat Button